Điều hướng chính

"Bạn bị ung thư."

Đây là những từ khó nghe nhất của bệnh nhân. Tên tôi là Dr.MEHTA. Tôi là một bác sĩ chăm sóc chính, nhiếp ảnh gia nghiệp dư và tự học kỹ thuật số ở Texas. Tôi muốn thay đổi cuộc trò chuyện này và biến nỗi sợ hãi MONG, Bằng cách cho đi tất cả các Lợi nhuận sau thuế từ việc bán các bức ảnh cá nhân và bức tranh của tôi cho các tổ chức từ thiện dành cho giáo dục, phòng ngừa, nghiên cứu và điều trị ung thư.
Hãy tưởng tượng hy vọng. Trả lại. Luôn luôn ghi nhớ.
Cùng nhau, Chúng ta có thể cứu mạng sống.

STUDIO * XEPHON
Hãy tưởng tượng hy vọng. Trả lại. Luôn luôn ghi nhớ.
Click To Tweet