Main navigation

"Koj muaj kabmob kheesxaws."

Cov no yog cov lus uas nyuaj tshaj plaws los ntawm tus neeg mob. Kuv lub npe yog Dr.MEHTA. Kuv yog thawj tus kws kho mob, kws yees duab kws yees duab thiab nws tus kheej qhia cov duab hauv Texas. Nws yog kuv xav hloov qhov kev sib tham no thiab tig rau kev ntshai HOPE, Los ntawm muab cia tag nrho cov Tom qab-se profits los ntawm kev muag khoom ntawm kuv tus kheej cov duab & paintings rau cov koom haum tshwj xeeb rau kev mob cancer kev kawm, kev tiv thaiv, tshawb nrhiav thiab kev kho mob.
Xav Txog Kev Cia Siab. Muab Rov Qab. Nco ntsoov Nco Ntsoov.
Ua ke, Peb tuaj yeem txuag tau lub neej.

STUDIO * XEPHON
Xav Txog Kev Cia Siab. Muab Rov Qab. Nco ntsoov Nco Ntsoov.
Nyem rau Tweet