Navegació principal

"Teniu càncer".

Aquestes són les paraules més difícils d'escoltar per un pacient. El meu nom és Dr.MEHTA. Sóc metge d'atenció primària, fotògraf aficionat i artista digital autodidacta a Texas. És el meu desig de canviar aquesta conversa i convertir la por ESPERANT, Regalant tots Beneficis després d'impostos de les vendes de les meves fotografies i pintures personals a entitats benèfiques dedicades a l'educació, la prevenció, la investigació i el tractament del càncer.
Imagine Hope. Retornar. Sempre recorda.
juntament, Podem salvar vides.

ESTUDI XEPHON
Imagine Hope. Retornar. Sempre recorda.
Click To Tweet